Hội thảo tham gia chọn sách giáo khoa lớp 1 mới.

               Thực hiện Công văn số 808/PGDĐT-TH ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tam Điệp“ Góp ý lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông”. Trường tiểu học Đông Sơn tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh tham gia nghiên cứu, góp ý việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và đưa ra một số ý kiến góp ý như sau:

1. Bốn bộ sách lớp 1 chương trình phổ thông 2018 của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam gồm:

- Bộ 1: Thông điệp: Kết nối tri thức với cuộc sống.

- Bộ 2: Thông điệp: Chân trời sáng tạo (Ngôn ngữ của đất Phương Nam).

- Bộ 3: Thông điệp: Cùng học để phát triển năng lực.

- Bộ 4: Thông điệp: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

        a. Ưu điểm: Cả 4 bộ sách  trên được biên soạn với thiết kế mới mẻ, hấp dẫn về hình thức trình bày, cấu trúc, kênh chữ, kênh hình đẹp, rõ ràng, được sắp xếp theo trật tự chủ đề; cách dẫn dắt học sinh khám phá cái mới, cách tổ chức dạy học để tạo hứng thú cho người học. Nội dung có sự tích hợp và phân hóa. Sách được in 4 mầu đẹp, dễ sử dụng. Các bộ sách trên đều được các nhà biên soạn sách hàng đầu biên soạn, nội dung phù hợp và cùng hướng tới mục đích cần đạt theo thông điệp của từng bộ sách.

         b. Nhược điểm: Môn Tiếng Việt: cả 4 bộ: Mỗi 1 bài còn đưa vào nhiều âm, vần mà học sinh lớp 1 khả năng ghi nhớ nội dung cơ bản sẽ gặp nhiều khó khăn.  Môn Toán: Một số phép tính, hình ảnh sắp xếp chưa phù hợp. Môn Tự nhiên xã hội: Lô gô không rõ màu. Chưa có giá sách nên khó cho việc lựa chọn.

             2. Bộ sách Cánh diều sách lớp 1 chương trình phổ thông 2018 của nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội – Đại học sư phạm THHCM biên soạn. ( Xem nội dung giới thiệu  sách qua mạng)

 a. Ưu điểm:  Bộ sách trên được biên soạn với thiết kế mới mẻ, hấp dẫn về hình thức, cách trình bày, cấu trúc đẹp, rõ ràng;  kênh chữ, kênh hình đẹp được sắp xếp khoa học theo trật tự chủ đề; cách dẫn dắt học sinh khám phá cái mới, cách tổ chức dạy học để tạo hứng thú cho người học. Nội dung có sự tích hợp và phân hóa phù hợp với học sinh. Bộ sách được nhiều nhà biên soạn sách có kinh nghiệm biên soạn và đạt hiệu quả 100% Hội đồng thẩm định các vòng đánh giá cao. Các đầu sách đều có mục mã số cào ở trang 4 của sách giúp cho HS và cha mẹ HS có thể sử dụng để tìm hiểu thêm các nội dung môn học ở mạng rất thuận lợi. Sách được in 4 mầu đẹp, dễ sử dụng.

         b. Nhược điểm: Chưa có giá sách nên khó cho việc lựa chọn.

          Qua việc tìm hiểu của cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, nhà trường nhận thấy bộ sách Cánh Diều của nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội – Đại học sư phạm THHCM biên soạn có nhiều ưu điểm có thể lựa chọn làm tài liệu giảng dạy cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 và các năm học sau.

                                                                                                                 Nguồn từ Ban giám hiệu nhà trường
 

         

 

Bài viết liên quan