Giáo dục an toàn giao thông

           Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Ninh Bình, Phòng GD-ĐT Tam Điệp, ngày 18/11/2019, trường Tiểu học Đông Sơn tổ chức chuyên đề cấp trường về giáo dục ATGT cho học sinh nhà trường thực hiện dạy 5 bài học về ATGT của mỗi khối lớp. HS nhà trường được học về cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, nhận biết các nhóm biển báo giao thông thường gặp và thực hành tại chỗ. Kết quả 100% HS nhà trường nhận thực tốt và thực hành đúng quy định.

                                                                                                                                                                 Nguồn: Ban giám hiệu nhà trường

Bài viết liên quan