đoàn đánh giá ngoài làm việc tại nhà trường

            Từ ngày 15 tháng 01 năm 2021, Đoàn đánh giá ngoài của Tỉnh đã về làm việc tại trường để đánh giá ngoài kiểm định chất lượng nhà trường. Ngày 21 tháng 01 năm 2021, theo quyết định 18/ Sở GD, đoàn gồm 7 thành viên. đồng chí Phạm Thị Tuất - trưởng đoàn. Sau một ngày làm việc, đoàn đã đánh kết luận: Trường Tiểu học Đông Sơn đủ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3 và duy trì trường chuẩn mức độ 2.

 

Bài viết liên quan