Đại hội Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường tiểu học Đông Sơn năm học 2019 - 2020.

             Ngày 9 tháng 10 năm 2019, được sự nhất trí của Hội đồng đội xã Đông Sơn, chi bộ đảng, Ban giám hiệu trường tiểu học Đông Sơn, Liên đội TNTP HCM trường tiểu học Đông Sơn tổ chức Địa hội Liên Đội năm học 2019- 2020. Về dự Đại hội có đại biểu Hội đồng đội xã Đông Sơn, chi bộ đảng, Ban giám hiệu trường tiểu học Đông Sơn, 42 đại biểu của các chi đội và sao nhi đồng trong toàn trường về dự đông đủ.

           Liên đội đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác đội sao nhi đồng năm học 2018- 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác Liên đội và sao nhi đồng năm học 2019- 2020. Trong năm học mới Liên đội thực hiện tốt chủ đề năm học đồng thời khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt việc học tập đạt nhiều thành tích cao. Tích cưc rền luyện đạo đức theo 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia tốt các hội thi và sân chơi trí tuệ. 

         Liên đội đã được Hội đồng Đội xã tặng quà chúc mừng Liên đội.

         Tất cả đại biểu về dự Đại hội phấn khởi, trước ảnh Bác kính yêu, cờ đội hứa quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đội viên và xây dựng Liên đội vững mạnh trong năm học mới.

                                              MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC HỌC 2019 - 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan