Chuyên đề phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình học trẻ em

            Ngày 11 tháng 9 năm 2019, trường Tiểu học Đông Sơn phối hợp với trung tâm giáo dục kĩ năng sống Bicben tổ chức buổi chuyên đề tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục cho học sinh. Dự buổi lễ có đại diện UBND xã Đông Sơn, đông đủ các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu, các thầy cô giáo chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn, Ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn bộ học sinh nhà trường tham dự.

        Qua việc truyền tải trực tiếp từ giảng viên của Trung Tâm kĩ năng sống  tới học sinh nội dung chuyên đề, học sinh nắm vững được các kĩ năng trong phòng chống bạo lực học đường và chống xâm hại tình dục trẻ em nhất là các em nữ. 

        Chuyên đề đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trường Tiểu học Đông Sơn tiếp tục phối hợp để tổ chức nhiều chuyên đề giáo dục các kĩ năng sông hiệu quả hơn trong năm học.

                                                                                                                                                 LÊ XUÂN THẮNG

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan