CB,GV học sinh học tậi trải nghiệm tại tiểu đoàn 701 - Quân đoàn 1

                Ngày 18 tháng 12 năm 2019, hơn 300 cán bô, giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh trường Tiểu học Đông Sơn đã tổ chức học tập trải nghiệm tại Tiểu đoàn 701 - Quân đoàn 1, đây là tiểu đoàn Trinh sát của Quân đoàn 1. Nhà trường đã được Ban chỉ huy và chiến sỹ của Tiểu đoàn tận tình giúp đỡ. Trong buổi giao lưu Học sinh nhà trường được nghe báo cáo về ngày thành lập, các mặt hoạt động chính và thành tích đạt được của Tiểu đoàn 701 trong thời gian qua. Học sinh nhà trường được giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng các chú bộ đội, được các chú bộ đội của Tiểu đoàn biểu diễn các bài võ và hướng dẫn học sinh cùng tham gia tập một số động tác cơ bản. Được thăm quan nơi luyện tập và chứng kiến một số nội dung luyện tập của bộ đội như: vượt rào thép gai, vượt tường cao, xuống hầm ngầm... thăm khu tăng gia của bộ đội, được xem và hướng dẫn thực hành thử việc gấp chăn màn của các chú bộ đội. Học sinh sẽ ghi lại các cảm xúc của bản thân về buổi trải nghiệm để báo cáo trước lớp và trước nhà trường. Qua buổi học tập trải nghiệm tại Tiểu đoàn 701,đã giúp  giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường đồng thời giúp  các em có thêm  kiến thức thực tế, yêu quý các chí bộ đội.

             

 

Bài viết liên quan