• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
 Khi tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá hòa cùng những chùm phượng đỏ rực rỡ, báo hiệu một mùa hè nữa lại đến và đó cũng là thời điểm báo hiệu năm học  kết thúc. Năm học 2017-2018, với chủ đề “Vận dụng phương pháp dạy học hiện đại vào thực tiễn, coi trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện ...
> Xem chi tiết