Tin tức
Lịch công tác tuần 26 (30/01/2018)

Thứ 2 - Ngày 05/03/2018

Sáng: Chào cờ đầu tuần. Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 3 - Ngày 06/03/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 4 - Ngày 07/03/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Thứ 5 - Ngày 08/03/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Kỷ niệm ngày 8/3

Thứ 6 - Ngày 09/03/2018

Sáng: Thực hiện các hoạt động giáo dục

Chiều: Sinh hoạt chuyên môn

Thứ 7 - Ngày 03/02/2018

Sáng: Nghỉ

Chiều: Nghỉ

Liên kết
Giáo dục