Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 2
Hôm qua : 8
Tháng 07 : 263
Tháng trước : 67
Quý 3 : 281
Năm 2018 : 685
Năm trước : 14
Tổng số : 699
Lịch công tác từ 11/7/2018 - 20/7/2018 (10/07/2018)

+ Thứ 4 (11/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c D.Vân; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 5 (12/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c D.Vân; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 6 (13/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c P.Anh; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 2 (16/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c H.Hương; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 3 (17/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c Đ.Hương; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 4 (18/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c Thêu; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 5 (19/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c Tình; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

+ Thứ 6 (20/7/2018)

- Trực GH: Đ/c Kiên; Trực GV: Đ/c Tình; Trực HC: Bảo vệ

- Lớp trực: 8A; 6A

 

Liên kết website