Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Ninh Khang

Xã Ninh Khang, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
nbh-thcsninhkhang@edu.viettel.vn