Monday, 13/07/2020 - 08:03|
Chào mừng Quý vị đã đến với Website thông tin điện tử của Trường THCS Lạng Phong

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC LỚN TỪNG THÁNG

TRONG NĂM HỌC 2018 -2019

THÁNG

CÔNG VIỆC CHÍNH

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

 

 

8 / 2018

- Triển khai công tác trong tháng.

- Hoàn thành tuyển sinh lớp 6

- Tổ chức thi lại, xét lên lớp lần 2 , hoàn thành biên chế lớp.

- Phân công chuyên môn, TKB đợt 1 bắt đầu thực hiện tuần 1 từ 20/8/2018.

- Tổ chức điều tra PCGD THCS và THPT, VHTD

- Tổ chức học tập các văn bản, chỉ thị của ngành

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học

- Tham gia lớp bồi dưỡng , chuyên đề GV, CBQL do nghành tổ chức

- Nhận hồ sơ chuyên môn, hồ sơ nhà trường

HT

HT, PHT, ban TS

PHT + GV

 

PHT + GV

 

PHT + GV

HT

BGH + GV + HS

PHT + GV

 

Cán bộ TB

 

 

 

 

 

 

 

9 / 2018

- Tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019

- Khảo sát chất lượng đầu năm

- Xây dựng kế hoạch năm học.

- Duyệt kế hoạch năm học với phòng GD

- Duyệt kế hoạch của tổ, giáo viên

- Ổn định sĩ số, kiểm tra nề nếp dạy và học.

- Đăng ký thi đua năm học 2018 – 2019.

- Lên biểu thống kê PCGD báo cáo PGD đúng KH

- Tuyên truyền ATGT.

- Bồi dưỡng  ôn tập HSG 9, ôn tập đại trà, yếu kém.

- Đại hội Liên Đội, Đoàn TN.

 

- Kiểm tra nội bộ, kiểm định tay nghề GV.

- Hoàn thiện hồ sơ DTHT, xin cấp phép

- BD GV Giỏi tham gia tuyển chọn

- Thu Bảo Việt, BHYT của GV và HS

- Triển khai công tác tự KĐCL GD

- Tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh đầu năm học.

HT, PHT, GV - Đội TN

BGH - HĐSP

HT, PHT

HT, PHT

PHT +GVCN

BGH + PHT, CĐ, Tổ CM

HĐSP

PHT, GV

PHT; TPTĐ, GV

PHT, GV

 TPTĐ, GVCN

HT; PHT

PHT

PHT, 2 tổ CM

GVCN + Ytế

PHT + GV

BGH, GV, NV, HS

 

 

 

 

10/2018

- Phát động hội học, hội giảng lần thứ nhất

- Tổ chức chuyên đề tổ và nhà trường

- Tham gia thi HSG lớp 9 cấp huyện

- Kiểm tra nề nếp đội viên, nề nếp học tập

- Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu kém

- Củng cố bổ sung các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia cũng như thư viện tiên tiến

- Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức.

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.

- Hoàn thành thu Bảo việt, BHYT

- Tiếp tục thực hiện công tác tự KĐCL GD

- Tổ chức khảo sát chất lượng giữa kì I.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập chuẩn bị đón đoàn K. tra
- Hoàn thành cuộc thi KHKT cho học sinh cấp trường

HT; PHT; 2 tổ trưởng

PHT; 2 tổ trưởng

PHT + HSG

TPT Đội – GVCN

PHT; GVBM

BGH; các đ/c phụ trách

 

BGH , CĐ, GV

BGH, 2 tổ trưởng , GV

 

Y tế - Kế toán – GVCN

HĐ KĐCL,Các tổ công tác

PHT , GV, HS

PHT , GV phụ trách

PHT, GV, HS

 

11/2018

- Thi TDTT, báo tường, văn nghệ, trang trí lớp, vở sạch chữ đẹp

- Hoàn thành hội giảng. Sơ kết hội giảng vòng I

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Thi hồ sơ, giáo cụ, sử dụng TB dạy học

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn

- Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên theo KH

- Tham gia thi GVG đợt II

PHT; TPT Đội, GVCN

 

BGH + CBGV- NV

PHT; 2 tổ trưởng

PHT; 2 tổ trưởng

 PHT; 2 tổ trưởng

BGH + GV

BGH + 2 tổ trưởng

GVG

 

 

12/2018

- Phát động thi đua chào mừng ngày 22/12

- Ôn tập và kiểm tra HKI theo đề chung của PGD

- Rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I

- Rà soát và kiểm tra lại kết quả và hồ sơ PCGD

- Đánh giá viên chức năm 2018.

- Quyết toán tài chính năm 2018.

- Tổ chức chuyên đề, chuyên môn

- Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên

- Hoàn thành chương trình đánh giá xếp loại học sinh.

- Tham gia hội thi TDTT cấp Huyện

HT; TPT Đội

PHT + GV , HS

 

HT; PHT

PHT; Ban PCGD

HT; các đoàn thể

HT + Tổ HC

PHT; 2 Tổ CM

Theo phân công TKB

HT; PHT; 2 tổ trưởng

GVCN

PHT - GV - HS

 

 

 

 

01/2019

 

- Phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng  Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

- Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II

- Tham gia ôn thi HSG lớp 9 cáp tỉnh ,

- Bồi dưỡng và phụ đạo HS

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn

- Tham gia thi thử vào 10 dành cho HS khối 9

 

HT; TPT Đội

 

HT; PHT; GV

HSG

Theo phân công TKB

PHT; 2 tổ trưởng

BGH, GV, HS

 

 

02/2019

- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2

- Phát động hội giảng vòng II chào mừng 8/3, 26/3

- Tổ chức chuyên đề chuyên môn.

- Bồi dưỡng HSG và phụ đạo HS yếu kém

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề giáo viên

 

Chi bộ

HT; PHT; 2 tổ trưởng

PHT; 2 tổ trưởng

Theo phân công TKB

HT; PHT; 2 tổ trưởng

3/2019

- Kỷ niệm ngày 8/3, 26/3

- Kiểm tra chất lượng giữa HK II

- Tổng kết hội giảng vòng II. Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

- Ôn tập chuẩn bị cho xét tốt nghiệp ,tổ chức ôn thi vào lớp 10.

- Tham gia tập huấn ôn thi vào 10

HT; Công đoàn, đoàn TN

HT; PHT;2 tổ trưởng

HT; PHT; 2 tổ trưởng

 

HT; PHT; 2 tổ trưởng

PHT+ GV

 

PHT , GV

4/2019

 - Tổ chức ôn tập, phụ đạo HS chuẩn bị kết thúc năm học

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Rà soát hồ sơ lớp 9 chuẩn bị các loại HS xét TN  cho HS Lớp 9

- Tham gia thi khảo sát HSH 6,7,8 cấp huyện,

PHT , GV bộ môn

 

HT; PHT

PHT; TKHĐ; GVCN

HT; PHT; 2 tổ trưởng

PHT + GV và HS

 

 

 

 5/2019

- Ôn tập cuối năm và kiểm tra đánh giá HS

- Chuẩn bị các ĐK xét TN cho HS lớp 9

- Tham gia coi thi TN THPT

- Thi Thử vào 10 lần 1 và tiếp tục thi thử lần 2

- Chuẩn bị mọi ĐK Tổng kết năm học: 2018 - 2019

- Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp lớp 9.

- Tiếp tục hướng nghiệp phân luồng học sinh sau tốt nghiệp

- Bình xét thi đua

- Triển khai kế hoạch hè 2019, bàn giao học sinh về địa phương.

GVBM + GVCN

PHT + GV CN lớp9

GV được điều động

PHT + GV + HS lớp9

BGH + GV, CNV

HT; PHT; GV

HT , GVCN

 

Ban thi đua

HT, TPTĐ

 

6/2019

- Phân công trực trường.

- Tiếp nhận sách hồ sơ quản lý...

- Thi Thử lần 2 cho HS chuẩn bị cho thi vào 10

- Tham gia coi thi chấm thi vào lớp 10 THPT.

- Chuẩn bị các điều kiện  tuyển sinh vào lớp 6.

 

Theo kế hoạch

Phụ trách thư viện

 PHT + GV và HS lớp 9

 GV được phân công

BGH + GV

7/2019

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

-  Tham gia bồi dưỡng hè 2019.

 

  HĐSP

 BGH + GV

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện công việc có thể bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi theo sự chỉ đạo của các cấp  và của nghành./.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 15
Tháng 07 : 202
Năm 2020 : 4.204