Thư viện ảnh
Lịch công tác Tuần 31 (9A - Cô Oanh) (16/01/2018) Mới

Thứ 2 - Ngày 19/3/2018

Sáng: - Chào cờ, dạy và học theo TKB.

Chiều: - Dạy thêm - học thêm

          - Ôn thi vào 10

Thứ 3 - Ngày 20/3/2018

Sáng : - Dạy và học theo TKB

Chiều : - Bồi dưỡng HSG K 6 - 7- 8.Phụ đạo HS Yếu 6

           - Ôn thi vào 10- Tâp luyện TDTT

Thứ 4 - Ngày 21/3/2018

Sáng: - Dạy và học theo TKB

Chiều : - Dạy thêm - học thêm

           - Ôn thi vào 10 - BD HSG TOán 6

Thứ 5 - Ngày 22/3/2018

Sáng: Dạy và học theo TKB

Chiều : - P Đ HSY 7 - BD Lý, Sinh 8

           - Ôn thi vào 10

 Thứ 6 - Ngày 23/03/2018

Sáng:   - Dạy và học theo TKB - Giao ban

Chiều : -  Dạy thêm - học thêm

           - Ôn thi vào 10

Thứ 7 - Ngày 24/03/2018

Sáng:   - Dạy và học theo TKB

Chiều : - Ôn thi vào 10 

           -  TT Hồ Chí Minh 7

TKB dạy thêm học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (11/01/2018)

TKB dạy thêm học kỳ 2 năm học 2017-2018

Thời khóa biểu đợt 5(05/3/2018) (08/01/2018)

THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 5 - NĂM HỌC 2017 - 2018 

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 03 : 109
Năm 2018 : 321
Tổng số : 336