Thứ ba, 22/10/2019 - 08:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kim Hải

Thời khóa biểu

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú