Wednesday, 08/12/2021 - 19:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Khánh Công

Trường THCS Khánh Công quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA THEO QUI ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Bám sát quy chế trường THCS đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT, Chi bộ đảng, Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND Khánh Công tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng trường THCS Khánh Công đạt chuẩn quốc gia.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT Ninh Bình, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Yên Khánh, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Công đã xây dựng đề án xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập trung nguồn lực và trí tuệ xây dựng nhà trường theo Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, cụ thể là:

1. Xã Khánh Công thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia gồm 18 thành viên do đồng chí Phó chủ tịch UBND xã làm trưởng ban.

2. Xây dựng kế hoạch, tiến hành tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, hoàn thiện 5 tiêu chuẩn trường THCS đạt chuẩn Quốc gia bằng cách sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp, huy động các nguồn vốn của địa phương, của nhân dân và các lực lượng xã hội để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

3. Nhà trường tập trung chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, minh chứng theo các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.

4. Tổ chức tốt việc dạy và học, các hoạt động giáo dục theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Ninh Bình, Phòng GD& ĐT Yên Khánh, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Từ những điều kiện đã có và truyền thống của trường, sự tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Đảng bộ và nhân dân trong xã, sự ủng hộ nhiệt tình về tinh thần và vật chất của các thế hệ con em nhân dân xã Khánh Công, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chuẩn mà Bộ GD&ĐT qui định, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

 

C. TỰ ĐÁNH GIÁ NHÀ TRƯỜNG THEO CÁC TIÊU CHUẨN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA:

Đối chiếu với Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07/12/2012 về tiêu chuẩn trong chương II của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia xã Khánh Công tự đánh giá kết quả xây dựng trường THCS Khánh Công đạt chuẩn Quốc gia như sau:

I. Tiêu chuẩn 1 - Tổ chức và quản lý nhà trường

Tổ chức trường THCS Khánh Công được xây dựng căn cứ vào Điều lệ trường Trung học và những quy định của Bộ GD&ĐT.

1. Lớp học:

Bảng thống kê tình hình lớp học trong các năm học gần đây

Khối lớp

Năm học

2013-2014

Năm học

2014-2015

Năm học

2015-2016

Năm học

2016-2017

Năm học

2017-2018

 

Số lớp

Số HS

HS/

Lớp

Số lớp

Số HS

HS/

Lớp

Số lớp

Số HS

HS/

Lớp

Số lớp

Số HS

HS/

Lớp

Số lớp

Số HS

HS/

Lớp

6

2

53

26.5

2

63

31.5

2

42

21

2

56

28

2

55

27.5

7

2

59

29.5

2

51

25.5

2

60

30

2

41

20.5

2

54

27

8

2

53

26.5

2

53

26.5

2

49

24.5

2

58

29

2

40

20

9

2

52

26

2

50

25

2

50

25

2

47

23.5

2

55

27.5

Cộng

8

217

27.1

8

217

27.1

8

201

25.1

8

202

25.25

8

204

25.5

 

2. Tổ chuyên môn:

2.1. Các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở. Nhà trường có 2 tổ chuyên môn:

Tổ khoa học xã hội giảng dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh, Âm nhạc, Mĩ thuật do đồng chí Dương Thị Tươi làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Quang Hải làm tổ phó.

Tổ khoa học tự nhiên gồm 10 giáo viên giảng dạy các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Thể dục, do đồng chí Hoàng Văn Giang làm tổ trưởng, đồng chí Phạm Thị Hà làm tổ phó.

Trong các tổ còn được chia thành các nhóm chuyên môn.

2.2. Về hoạt động:

- Tổ chuyên môn duy trì hoạt động nền nếp có hiệu quả, ngoài thời gian sinh hoạt chuyên môn theo tổ (Tự nhiên và Xã hội) như quy định trong Điều lệ là 2 tuần/lần với nhiều nội dung và hình thức thiết thực. Các môn sinh hoạt chuyên môn liên trường từ 14h đến 17h ngày thứ Hai tuần thứ hai của tháng; các môn còn lại: vận dụng thành lập một nhóm liên môn và tổ chức sinh hoạt nhóm liên môn tại trường.

- Tổ chuyên môn điều hành các nhóm sinh hoạt bám sát nội dung chương trình, thảo luận phương pháp giảng dạy những bài, chương có nội dung khó, xử lý thông tin từ kết quả kiểm tra của học sinh. Hằng năm, nhà trường tổ chức tốt 2 đợt hội giảng. Thực hiện tốt nền nếp quy định dự giờ thăm lớp, có rút kinh nghiệm tư vấn học tập cho cả người dạy và người dự. Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên qua các chuyên đề do các cấp tổ chức. Trong năm học, mỗi tổ chuyên môn tổ chức ít nhất 2 chuyên đề chuyên môn có chất lượng, có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

2.3. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và cả tổ chuyên môn. Nhà trường và 2 tổ chuyên môn đã tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiện nay trường có 13 giáo viên có trình độ Đại học, 01 thạc sĩ.

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch của Phòng GD&ĐT, nhà trường đã lần lượt tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng trình độ tin học, ngoại ngữ. 100% cán bộ, giáo viên trong độ tuổi có trình độ Tin học. Có 15 đồng chí có chứng chỉ A hoặc B Tin học, có 12 đồng chí có chứng chỉ B ngoại ngữ tiếng Anh (02 đồng chí đạt trình độ B2 tiếng Anh theo tiêu chuẩn châu Âu). Có 100% cán bộ, giáo viên tham dự các lớp chuyên đề. 100% cán bộ, giáo viên tham gia các chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá các bộ môn, phương pháp sử dụng thiết bị giảng dạy các bộ môn: Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý,... do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường tổ chức đạt hiệu quả tốt.

3. Tổ văn phòng:

3.1 Tổ văn phòng có 03 nhân viên đảm nhận các công việc: Văn thư - Thủ quỹ, Kế toán, Y tế trường học, Bảo vệ và phục vụ các hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.

- Kế toán: Đồng chí Trần Văn Hoàn - Đại học Tài chính - Kế toán (tổ trưởng).

- Y tế học đường, thủ quỹ: Đồng chí Phạm Hữu Huyên- Cao đẳng điều dưỡng.

- Nhân viên thư viện, thiết bị: Đồng chí Bùi Ba Duy - Trung cấp thiết bị.

- Bảo vệ: Đồng chí Trần Văn Yến (Hợp đồng).

Các nhân viên được bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường:

Hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường được hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ. Nhà trường có đủ các loại hồ sơ, sổ sách, ghi chép sạch sẽ, rõ ràng, được cập nhật thường xuyên, có tính chính xác, đủ pháp lý. Nhân viên thư viện thiết bị được đào tạo đúng chuyên ngành. Hằng năm, các nhân viên tổ văn phòng được đi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

4. Hội đồng trường và các Hội đồng khác trong nhà trường.

Hội đồng trường và các Hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học; các hội đồng hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

Hội đồng trường gồm 9 thành viên, đồng chí Phạm Quốc Hùng - Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch.

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể.

5.1. Chi bộ nhà trường:

Năm học 2018-2019, chi bộ có 19 đảng viên (19/23 đồng chí) đạt tỷ lệ 82,6%. Đồng chí Phạm Quốc Hùng - Hiệu trưởng làm Bí thư chi bộ. Cấp uỷ, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường hoạt động toàn diện theo đúng Điều lệ trường trung học, đạt kết quả tốt, chi bộ liên tục đạt danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và là một trong những chi bộ được đảng uỷ xã Khánh Công khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, có 100% đảng viên của chi bộ đạt tiêu chuẩn Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5.2. Công đoàn nhà trường:

Năm học 2018-2019, công đoàn nhà trường có 23 đoàn viên. Đồng chí Dương Thị Tươi làm Chủ tịch. Tổ chức và hoạt động của công đoàn theo đúng Điều lệ Công đoàn. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ và công đoàn ngành, công đoàn nhà trường luôn phát huy tốt quy chế dân chủ, động viên phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đồng thời chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên công đoàn. Liên tục từ khi thành lập và nhiều năm qua Công đoàn trường luôn đạt danh hiệu vững mạnh và danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Công đoàn giáo dục huyện Yên Khánh, Liên đoàn lao động huyện Yên Khánh khen thưởng.

5.3 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

- Chi đoàn nhà trường có 6 đoàn viên giáo viên. Đồng chí Nguyễn Danh Thiện làm Bí thư. Dưới sự hướng dẫn chỉ đạo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Công chi đoàn tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đoàn. Hàng năm chi đoàn luôn đạt danh hiệu vững mạnh, nhiều năm được Đoàn cấp trên khen thưởng. Chi đoàn là lực lượng xung kích đi đầu trong các hoạt động của trường nhất là lĩnh vực hoạt động xã hội, quản lý và chỉ đạo các hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhà trường. Hàng năm, chi đoàn giới thiệu kết nạp thêm đội viên ưu tú ở khối lớp 9 cho Đoàn.

- Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh nhà trường được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Đội và chương trình hành động của Hội đồng đội các cấp. Đồng chí Nguyễn Danh Thiện làm tổng phụ trách đội. Liên đội trường THCS Khánh Công liên tục đạt danh hiệu vững mạnh, vững mạnh xuất sắc được huyện Đoàn, tỉnh Đoàn tặng giấy khen, bằng khen. Năm học 2018 – 2019 Liên đội đang tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thãnh xuất sắc nhiệm vụ xây, góp phần cùng nhà trường hoàn thành mục tiêu Trường đạt Chuẩn Quốc gia.

Tự đánh giá: đạt chuẩn.

 

II. Tiêu chuẩn 2 - Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Lãnh đạo nhà trường

1.1. Hiệu trưởng:

Đồng chí Phạm Quốc Hùng sinh năm 1963; vào ngành năm 1984; vào Đảng năm 1990; trình độ chuyên môn: Đại học Toán; Đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng quản lý ngành giáo dục, được điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 10 năm 2014. Đồng chí có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn tốt, nhiều năm liền là giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua cơ sở, được UBND huyện Yên Khánh tặng giấy khen. Đồng chí Hiệu trưởng của nhà trường luôn nắm vững đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về giáo dục, có năng lực quản lý và chỉ đạo tốt, được tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh cũng như nhân dân tín nhiệm.

1.2. Phó Hiệu trưởng

- Đồng chí: Đỗ Công Trãi, sinh năm 1976, vào ngành năm 1998, vào Đảng năm 2002, trình độ chuyên môn: Đại học Toán; Đã tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị và lớp bồi dưỡng quản lý ngành giáo dục, được điều động và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 04 năm 2015. Đồng chí có năng lực chuyên môn tốt, là giáo viên giỏi cấp tỉnh, được UBND huyện Yên Khánh tặng giấy khen. Đồng chí Phó hiệu trưởng của nhà trường luôn nắm vững đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách của Nhà nước về giáo dục, có năng lực chuyên môn tốt, tổ chức giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, được tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh cũng như nhân dân tín nhiệm.

2. Đội ngũ giáo viên các năm học:

Thông tin về GV

Năm học

2015- 2016

Năm học

2016- 2017

Năm học

2017 - 2018

Năm học

2018 - 2019

SL

%

SL

SL

SL

%

SL

%

Tổng số giáo viên

15

 

15

 

15

 

17

 

- GV đạt chuẩn

15

100

15

100

15

100

17

100

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện ,Tỉnh

10

45.5

15

71.4

11

50

14

82,4

- Giáo viên có trình độ Tin học A

4

26,7

3

20

3

20

3

17,6

- Giáo viên có trình độ Tin học B

11

73,3

12

80

12

80

14

82,4

- Giáo viên có trình độ tiếng Anh B1, B2

12

54.5

15

100

15

100

17

100

100% giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.

3. Nhân viên

Nhà trường có 05 nhân viên: 01 kế toán (Đại học Kế toán); 01 nhân viên Y tế (Cao đẳng Điều dưỡng); 01 nhân viên thiết bị (Trung cấp Thiết bị); 01 nhân viên thư viện(TCTN) ,01 bảo vệ (hợp đồng). Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Tự đánh giá: đạt chuẩn.

III. Tiêu chuẩn 3 - Chất lượng giáo dục

Những năm qua nhà trường đã có nhiều biện pháp tích cực có hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục của trường liên tục được nâng lên ổn định và vững chắc. Nhà trường đã đạt các chỉ tiêu về giáo dục toàn diện như sau:

1. Huy động và duy trì sĩ số

- Hàng năm nhà trường huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường. Việc duy trì sĩ số được nhà trường thường xuyên quan tâm.

- Tỷ lệ học sinh lưu ban dưới 1%

- Không có học sinh bỏ học.

2. Chất lượng giáo dục.

Chất lượng giáo dục các năm qua được duy trì và phát triển, năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt và xếp loại học lực khá giỏi tăng, tỷ lệ yếu kém giảm, kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả xếp loại hạnh kiểm:

NĂM HỌC

T/S HỌC SINH

TỐT

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2015-2016

201

164

81.6

27

13.4

10

5.0

0

0

2016-2017

201

164

81.59

27

13.43

10

4.98

0

0

2017-2018

204

188

92.16

16

7.84

0

0

0

0

Trong các năm học, nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

2.2. Về học lực:

NĂM HỌC

T/S HỌC SINH

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

YẾU, KÉM

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2015-2016

201

19

9.4

48

23.9

128

63.7

6

3.0

2016-2017

201

19

9.45

48

23.88

128

63.68

6

2.9

2017-2018

204

18

8.82

63

30.88

116

56.86

7

3.4

2.3. Các chỉ số giáo dục khác:

 

 

* Học sinh giỏi Tỉnh, Huyện:

Năm học

Số lượng

Ghi chú

2015-2016

18

01 Khuyến khích cấp Tỉnh

2016-2017

19

 

2017-2018

13

Giải ba cấp tỉnh

* Tỷ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp:

Năm học

Số lượng

Được CNTN

Tỷ lệ

2015-2016

52

50

96.2

2016-2017

47

44

93.6

2017-2018

55

54

98.2

* Kết quả học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 THPT hệ công lập:

Năm học

Số lượng

HS dự thi

Số lượng

HS thi đỗ

 

Tỉ lệ

 

 
 

2015-2016

42

31

73.8%

 

2016-2017

37

26

70.3%

 

2017-2018

34

27

79.4%

 

2018-2019

41

35

85.4%

 

3. Các hoạt động giáo dục:

- Nhà trường thực hiện đúng các quy định của Bộ GD&ĐT về chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục tập thể, giáo dục bổ trợ như giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp, các chương trình công tác của Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên. Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhà trường được Sở GD&ĐT kiểm tra, đánh giá xếp loại xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tháng 3 năm 2014.

- Nhà trường coi trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình cảm trong sáng cho học sinh. Tổ chức cho học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi viết, vẽ về môi trường, viết thư UPU, thi tìm hiểu luật ATGT, thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia, thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng, thi tìm hiểu về Đội, Đoàn... Các cuộc thi đều có 100% học sinh và cán bộ giáo viên tham gia, cuộc thi nào cũng có giáo viên đạt giải cao cấp huyện, cấp tỉnh.

- Trường thường xuyên phát động giáo viên, học sinh tham gia tích cực đóng góp ủng hộ nhân đạo, xây dựng quỹ chữ thập đỏ... Tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức hấp dẫn phù hợp tâm lý học sinh các hoạt động chủ đề, chủ điểm, hoạt động văn nghệ thể thao, thi trò chơi dân gian, trí tuệ, cắm hoa, trang trí lớp sạch đẹp. Ngoài ra, nhà trường còn phát động học sinh toàn trường nhận và chăm sóc khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu trung tâm xã. Từ tháng 9/2005 đến nay, vào ngày 27 hàng tháng, các em học sinh đều đến quét dọn, chăm sóc khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã Khánh Công góp phần làm cho khu Đài tưởng niệm ngày càng sạch, đẹp hơn.

- Tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi như: “Dành nhiều điểm tốt tặng mẹ, tặng cô” nhân các ngày lễ lớn (20/10; 08/3; 20/11); “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, tổ chức cho học sinh nghe nói chuyện về anh bộ đội cụ Hồ nhân dịp 22/12; “Chăm học, chăm làm, kính yêu Bác Hồ” (19/5); “Áo trắng tặng bạn”; “Ngày vì người nghèo”...

- Tích cực tham gia phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tuyên truyền An toàn giao thông, phòng chống ma túy và phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học: giúp các em lớp 6 làm quen với thầy cô giáo, với bạn bè, giao lưu kết nghĩa giữa học sinh với nhau và với học sinh các lớp trên; tạo điều kiện cho học sinh mới vào trường được bạn bè, thầy cô giáo giúp đỡ thân thiện và hoà nhập nhanh chóng vào môi trường học tập và rèn luyện mới...

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ như mít tinh, chào mừng, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp đến các phong trào thi đua khác nhà trường liên tục đạt thành tích cao và được các cấp khen thưởng. Hằng năm thi thể dục thể thao đều có em đạt huy chương cấp huyện, cấp tỉnh

- Trong cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh THCS, trường đã thi và chọn được 02 sản phẩm dự thi cấp huyện. Kết quả có 01 sản phẩm được giải.

- Trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn : 100% học sinh tham dự cuộc thi, nhà trường đã chọn được 04 học sinh có sản phẩm chất lượng cao để tham gia dự thi cấp huyện.

- Hoạt động lao động, vệ sinh môi trường: Vệ sinh môi trường xung quanh trường, trong các lớp học luôn giữ gìn sạch đẹp, nhà trường thường xuyên có kế hoạch cho các lớp trực tuần làm vệ sinh sạch sẽ, thành lập đội sao đỏ kiểm tra nền nếp các lớp vào giờ chủ nhiệm lớp, cuối các buổi học, bồi dưỡng cho các em có ý thức tự quản, tự kiểm tra đạt kết quả tốt. Lao động bảo vệ, chăm sóc cây bóng mát, bồn hoa cây cảnh, tu sửa và giữ gìn trường, lớp luôn sạch đẹp, thoáng mát. Chiều ngày 27 hàng tháng nhà trường tổ chức cho các em vệ sinh đường làng ngõ xóm.

4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục trung học của địa phương.

Xã Khánh Công đã được công nhận:

+ Đơn vị chuẩn quốc gia về PCGD THCS mức độ 3 vào tháng 04/2016.

+ Đến nay, trường luôn hoàn thành tốt các nội dung công tác phổ cập giáo dục THCS theo chuẩn quốc gia.

+ Sử dụng phần mềm phổ cập, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

+ Tiến hành điều tra phổ cập hằng năm theo đúng kế hoạch và tổng hợp báo cáo thường kỳ vào các thời điểm tháng 9, tháng 12 và tháng 5.

+ Hồ sơ phổ cập đầy đủ chủng loại, ghi chép đầy đủ, chính xác, đảm bảo cơ sở pháp lý.

+ Các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS đạt vững chắc.

- Bảo đảm tiêu chuẩn PCGDTH mức độ 3.

- Bảo đảm tiêu chuẩn XMC mức độ 2.

- Huy động học sinh HTCTTH vào lớp 6 đạt 100%.

- Thanh thiếu niên 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 97,94%.

+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập trung học:

Hiện nay, nhà trường đang tích cực cùng với các trường Mầm non, Tiểu học làm tốt công tác điều tra, cập nhật thông tin báo cáo trên phần mềm PCGD.

5. Về trang bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

5.1. Hệ thống thông tin và cơ sở vật chất tin học công nghệ thông tin:

Nhà trường đã xây dựng được hệ thống thông tin điện tử khá hoàn chỉnh với nhiều trang bị máy móc, phương tiện. Hiện tại, nhà trường có 21 máy vi tính để bàn, 03 máy vi tính xách tay, 03 máy chiếu đa năng. Tất cả các máy tính đều được kết nối mạng Interrnet.

5.2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, dạy học của nhà trường được quan tâm và đạt hiệu quả ngày càng cao. Có 100% cán bộ giáo viên trong độ tuổi quy định có chứng chỉ Tin học và áp dụng khá thành thạo các phần mềm nghiệp vụ vào quản lý và dạy học. Nhà trường luôn tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu truy cập thông tin, tham gia các cuộc thi trên mạng của giáo viên, học sinh thuận tiện và hiệu quả.

Tự đánh giá : đạt chuẩn.

IV. Tiêu chuẩn 4 - Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

1. Nhà trường thực hiện tốt quy định công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Công tác tài chính của nhà trường thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

- Các thông tin công khai được nhà trường thực hiện thường xuyên qua hình thức: Công khai tại hội nghị xây dựng kế hoạch, sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học, hội nghị thường kỳ của Hội đồng nhà trường, Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường và niêm yết theo quy định tại bảng tin.

2. Khuôn viên nhà trường:

Được quy hoạch 1 khu riêng, có hệ thống tường bao với tổng diện tích 7015m2 (bình quân 35 m2/học sinh), có cổng trường, biển trường, các bảng biểu, khẩu hiệu được thiết kế, quy hoạch, bố trí khoa học đúng quy cách đảm bảo yêu cầu sư phạm.

3. Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học để phục vụ cho dạy và học.

4. Cơ cấu khối công trình trong nhà trường.

Cơ cấu khối công trình nhà trường gồm: khu phòng học, các phòng chức năng, các phòng bộ môn, công trình vệ sinh cho giáo viên và học sinh, khu sân chơi bãi tập thể dục được quy hoạch kiên cố; có lán xe dành cho giáo viên và học sinh; phòng học bộ môn Công nghệ, Sinh học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu. Cụ thể:

4.1. Khu phòng học:

Nhà trường có 08 phòng học cao tầng, đủ cho 08 lớp học 1ca/ngày và các phòng học đảm bảo các chỉ số về diện tích, ánh sáng, trang thiết bị. Hàng năm, nhà trường mua sắm bổ sung bàn ghế mới, hệ thống điện, quạt được tăng cường. Trường có 08/8 phòng học được thay mới bàn ghế học sinh đúng chuẩn bàn ghế theo thông tư 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT.

4.2. Khu phục vụ học tập:

4.2.1. Phòng học bộ môn:

- Nhà trường có 05 phòng học bộ môn (Công nghệ, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh), có kho thiết bị thí nghiệm thực hành và l phòng thiết bị chung được xếp đặt, bảo quản đúng quy định. Nhà trường xây dựng nội quy hoạt động nền nếp, hiệu quả theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Các phòng học bộ môn bố trí khoa học và đầy đủ trang bị tối thiểu theo yêu cầu môn học:

+ Phòng học môn Sinh học và Hóa học mặt bàn làm bằng đá, có chậu rửa nước rửa tay đảm bảo cho các em làm thí nghiệm, thực hành thuận lợi.

+ Phòng học môn Vật lý có hệ thống điện tới bàn học đảm bảo an toàn dễ dàng làm thí nghiệm.

+ Phòng Tiếng Anh có 01 máy tính, nối mạng, 01 máy chiếu, đài đĩa…

+ Phòng Công nghệ có 01 máy tính, nối mạng, 01 máy chiếu.

- Chất lượng thiết bị phòng bộ môn ngày một tăng. Số thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho các bộ môn được trang bị khá đầy đủ với mỗi khối là 01 bộ. Thiết bị dạy học được bổ sung hàng năm.

4.2.2. Thư viện:

- Diện tích 45 m2, có 4 tủ kính trưng bày sách, bàn ghế, quạt, điện sáng đảm bảo yêu cầu. Có hệ thống sổ sách quản lí hoạt động đầy đủ theo quy định. Hệ thống sách thư viện có đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên, sách tham khảo, nhiều loại báo và tạp chí. Thư viên có 1 máy tính nối mạng, 01 máy chiếu để phát triển nguồn tư liệu điện tử, cập nhật thông tin, đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh.

- Số lượng sách trong thư viện có: SGK: 579 cuốn, STK: 616 cuốn ,SNV: 272 cuốn, Sách báo thiếu nhi: 773 cuốn, Kho sách pháp luật: 337 cuốn. Thiết bị dạy các bộ môn: 04 bộ.

  1. viện nhà trường đạt chuẩn tháng 5/2007.

4.3. Khu chức năng:

Nhà trường có khu hiệu bộ với đầy đủ các phòng nghiệp vụ phục vụ cho các hoạt động chung như: Phòng làm việc của Hiệu trưởng; phòng làm việc của Phó hiệu trưởng; văn phòng nhà trường; 2 phòng họp tổ chuyên môn; 1 phòng làm việc của tổ văn phòng; phòng Công đoàn; phòng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; phòng thường trực. Các phòng được trang bị tương đối đầy đủ phương tiện và điều kiện làm việc đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt cho các hoạt động trong nhà trường.

4.4. Khu sân chơi học sinh và khu luyện tập thể dục thể thao:

Khu sân chơi có diện tích hơn 2000 m2 đảm bảo điều kiện cho học sinh vui chơi tập luyện.

Khu luyện tập thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh gồm các sân bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, thể dục đã phát huy được tiềm năng thể dục thể thao trong nhà trường.

4.5. Khu vệ sinh:

Nhà trường có 01 khu vệ sinh dành cho giáo viên và 01 khu vệ sinh dành cho học sinh, được bố trí hợp lý, xây dựng đúng quy cách đảm bảo yêu cầu sử dụng vệ sinh, an toàn, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.

4.6. Khu để xe:

Nhà trường có 01 khu để xe dành riêng cho giáo viên và 01 khu để xe dành riêng học sinh trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

4.7. Hệ thống nước sạch:

Nhà trường có hệ thống nước sạch đảm bảo vệ sinh. Nước được dẫn phục vụ đến các phòng học bộ môn và khu sinh hoạt giáo viên, nhà vệ sinh, có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

4.8. Phòng y tế:

Nhà trường có phòng y tế với diện tích 28 m2, có tương đối đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trong trường.

5. Hệ thống thông tin điện tử nhà trường:

Đến nay, nhà trường có 21 máy tính, 03 máy tính sách tay, 03 máy chiếu đa năng đáp ứng nhu cầu thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý và dạy học, lắp đặt đường truyền Internet tốc độ cao đến 100% máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Tự đánh giá: đạt chuẩn.

V. Tiêu chuẩn 5 - Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

1. Nhà trường chủ động có các biện pháp tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương, chỉ đạo thực hiện sát với yêu cầu thực tiễn nhà trường và có hiệu quả.

Làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương về các hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương của địa phương về giáo dục đến tận các tổ chức, đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn, định kỳ tổ chức Đại hội giáo dục cấp cơ sở và hoạt động có hiệu quả.

Tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.

2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh. Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với nhà trường chăm lo toàn diện đến nhu cầu, điều kiện học tập, phối hợp các biện pháp quản lý giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Năm học 2018 - 2019, Ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 03 uỷ viên thường trực và 05 uỷ viên ban chấp hành đại diện cho các lớp do bà Nguyễn Thị Lụa làm hội trưởng,

3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Trường đã làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục sâu rộng trong nhân dân và học sinh như Luật Giáo dục, Luật phổ cập giáo dục THCS, THPT, nhiệm vụ đổi mới giáo dục cũng như yêu cầu chuẩn hóa giáo dục hiện nay, ý nghĩa nhiệm vụ nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

- Thông qua các diễn đàn, hội nghị của Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương, nhà trường lồng ghép các nội dung tuyên truyền kịp thời và hiệu quả.

- Thiết lập mối quan hệ nhà trường với các tổ chức đoàn thể địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học xã, các xóm với các hình thức như phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, truyền thông lồng ghép phòng chống các tai tệ nạn xã hội, y tế phòng dịch, bảo vệ môi trường. Phối hợp thường xuyên với công an địa phương trong việc quản lý, đảm bảo an ninh học đường.

- Thông tin nhà trường và gia đình đảm bảo thường xuyên và kịp thời qua các kênh: Họp cha mẹ học sinh định kỳ, liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình thông báo và phối hợp giáo dục xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh không bình thường trong học sinh.

- Nhà trường thường xuyên kết hợp với trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện làm tốt công tác bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Tổng kinh phí xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất từ ngân sách của cấp trên và địa phương trong 05 năm qua là 11.275.000.000 đ. Trong đó:

 

TT

Tên tài sản

Nguồn đầu tư

Số tiền

Ghi chú

1

Sửa chữa ,cải tạo 12 phòng học cũ

UBND xã

100.000.000

 

2

Phòng tin học

UBND huyện

200.000.000

 

3

Làm lán xe

Xã hội hóa

40.000.000

 

4

Nhà chức năng 3 tầng

Ng. hàng CT

9.700.000.000

 

5

Bàn ghế học sinh

UBND xã

400.000.000

 

6

Bảng biểu các loại

UBND xã

80.000.000

 

7

Phông, rèm

UBND xã

30.000.000

 

9

Cửa phòng học , thành bao

UBND xã

120.000.000

 

10

Bàn ghế phòng học bộ môn

UBND xã

100.000.000

 

11

Tủ hồ sơ giáo viên

Xã hội hóa

18.000.000

 

12

Phòng truyền thống

UBND xã

30.000.000

 

13

Tăng âm, loa đài…

Xã hội hóa

25.000.000

 

Cộng:

 

11.275.000.000

 

 

Tự đánh giá: đạt chuẩn.

 

D. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI.

Trên cơ sở đã đạt được, nhà trường tiếp tục duy trì, nâng cao và phát huy các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, trở thành trường tiên tiến của huyện Yên Khánh, cụ thể như sau:

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

Đối với giáo viên phấn đấu đạt 80% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp. 100% giáo viên trong độ tuổi có chứng chỉ tin học trình độ B và 90% giáo viên trong độ tuổi có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A; 35% số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trình chiếu. Có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo.

2. Về chất lượng giáo dục:

2.1. Chất lượng giáo dục đạo đức:

- Giáo dục học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, cụ thể hóa bằng thực hiện nội quy nhà trường.

- Tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên nhà trường vững mạnh, làm tốt chức năng giáo dục và rèn luyện thanh thiếu niên học sinh, làm nòng cốt trong việc xây dựng nền nếp, kỷ luật, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng trường. Thực hiện tốt các yêu cầu, chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như các hoạt động xã hội, ngoại khoá. Đẩy mạnh, đi vào chiều sâu các nội dung của phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.

- Làm tốt mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lí và giáo dục học sinh, xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

- Các chỉ tiêu phấn đấu trong các năm tiếp theo:

+ Xếp loại đạo đức học sinh: Loại tốt: 90% trở lên, loại khá: 10%, loại trung bình, yếu: 0%

+ Liên đội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được cấp trên khen thưởng.

2.2. Giáo dục trí dục:

- Tăng cường chỉ đạo và thực hiện yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Sử dụng với hiệu xuất cao và hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học góp phần tích cực vào yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

- Thường xuyên quan tâm và chỉ đạo tốt yêu cầu bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua nhiều hình thức.

- Chỉ đạo mỗi tổ chuyên môn mỗi năm học thực hiện được ít nhất 2 chuyên đề cấp trường có giá trị.

- Xếp loại học lực:

+ Loại giỏi: 10,1%, loại khá: 32,8%, loại TB: 55,6%, loại yếu: 1,5%.

+ Hàng năm có từ 15 học sinh giỏi cấp huyện, 01 - 02 học sinh giỏi cấp tỉnh.

+ Chất lượng khảo sát đại trà và học sinh giỏi xếp từ thứ 10-15 trong huyện.

+ Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 99% trở lên. Học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập đạt tỷ lệ 85% trở lên so với số học sinh dự thi.

3. Về xây dựng cơ sở vật chất.

3.1. Phương hướng:

Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương và ngành chuyên môn, đẩy mạnh hơn nữa chất lượng xã hội hóa giáo dục. Từng bước đầu tư, trang bị theo yêu cầu hiện đại hóa giáo dục như trang bị thêm đồ dùng dạy học, nâng cấp, tôn tạo làm đẹp cảnh quan nhà trường. Động viên sự đóng góp của cha mẹ học sinh chăm lo đầu tư, bổ sung các điều kiện tốt hơn cho lớp học. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay.

3.2. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu đến năm 2018 mua đủ tủ tài liệu, tủ sách và tủ thiết bị cho các phòng thư viện, phòng thiết bị và các phòng khác trong nhà trường. Phấn đấu xây dựng thư viện xuất sắc.

- Tiếp tục mua sắm thêm các phương tiện dụng cụ tập luyện TDTT.

- Lập trang Website của trường.

- Sửa chữa chống xuống cấp 100% các phòng học, tích cực tham mưu với địa phương đổ bê tông nâng cấp khu sân chơi cho học sinh.

4. Công tác thi đua:

- Phấn đấu chi bộ Đảng duy trì danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và được các cấp khen thưởng. 100% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên đội thiếu niên đạt danh hiệu xuất sắc và được khen thưởng của các cấp.

- Duy trì phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Duy trì vững chắc các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia và làm tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.

Kết luận:

Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của Quy chế công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua tự kiểm tra, Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia xã Khánh Công nhận thấy trường THCS Khánh Công đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trên đây là báo cáo kết quả x©y dùng trường chuẩn Quốc gia của nhà trường. Kính đề nghị cấp trên tổ chức kiểm tra và công nhận trường THCS Khánh Công đạt chuẩn quốc gia tại thời điểm tháng 10/2018./.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 4
Tháng 12 : 25
Năm 2021 : 6.810