A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Những thuận lợi:

- Trường THCS Khánh An được thành lập từ năm 1965, đến năm 1976 sáp nhập với trường cấp I Khánh An thành trường cấp I-II Khánh An. Năm 1990 tách ra thành lập trường THCS Khánh An. Trải qua 52 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn tiên phong đi đầu trong các phong trào của huyện, của tỉnh. Từ sau khi đạt chuẩn quốc gia năm 2005 và được công nhận duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn Quốc gia năm 2012 nhà trường tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng GD toàn diện, vươn lên vị trí tốp đầu khối THCS của huyện Yên Khánh. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhà trường và các tổ chức Công đoàn, Đoàn, Đội đều chủ động hoạt động có hiệu quả; nhiều năm liên tục nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Ninh Bình, UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Yên Khánh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, các tổ chức, đoàn thể đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

- Phong trào thi đua của nhà trường: sôi nổi, mạnh mẽ, vững chắc, được củng cố bổ sung nhiều năm, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ: Nhà trường, Công đoàn, Đoàn, Đội đều là các tổ chức vững mạnh, chủ động hoạt động có hiệu quả. Nhà trường liên tục nhiều năm liền đạt danh hiệu thi đua Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tình chăm lo dạy dỗ rèn luyện học sinh, có ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đại đa số học sinh chăm ngoan lễ phép, biết vâng lời thầy cô, có ý thức vươn lên trong học tập.

- Nhân dân xã Khánh An có truyền thống lao động cần cù và hiếu học. Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành, đoàn thể luôn quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã, xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, động viên phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt.

- Công tác xã hội hoá giáo dục nhiều năm qua ở địa phương hoạt động tích cực và đạt hiệu quả cao, vì thế toàn Đảng, toàn dân hiểu, quan tâm nhiều hơn và cùng tham gia làm giáo dục. Các ban ngành, đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh đã phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục học sinh.

- Cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường khang trang, sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu cho dạy và học theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.

2. Những khó khăn:

- Bên cạnh những thuận lợi trên, trường còn không ít những khó khăn trong quá trình duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia. Điều kiện cơ sở vật chất có mặt còn chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học, chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.

- Tác động từ một số mặt trái của sự thay đổi về cơ cấu kinh tế, khu công nghiệp và của xã hội ảnh hưởng đến học sinh vùng nông thôn. Một bộ phận học sinh chưa xác định được ý thức, động cơ học tập đúng đắn nên thiếu nỗ lực cố gắng trong học tập, rèn luyện vì vậy kết quả học tập chưa cao.

- Một số gia đình không nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm đến việc học tập của con cái, chưa giành thời gian, chưa có mối liên hệ với nhà trường, còn ủy thác cho nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Có một số học sinh bố mẹ đi làm ăn xa gửi con cho ông bà, gây khó khăn cho nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

B. KẾT QUẢ DUY TRÌ TRƯỜNG THCS KHÁNH AN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Sau khi được công nhận duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2012, trường THCS Khánh An tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT Ninh Bình, của Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia huyện Yên Khánh, của Phòng GD&ĐT Yên Khánh, của Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Khánh An. Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia xã Khánh An đã tập trung nguồn lực, trí tuệ duy trì và nâng cao chất lượng trường THCS Khánh An đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT, cụ thể như sau:

- Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo đúng quy định. Hiện nay, Ban chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia gồm 13 thành viên do đồng chí Đỗ Ngọc Cường - Phó chủ tịch UBND xã Khánh An làm Trưởng ban.

- Có Kế hoạch thường xuyên rà soát, duy trì và nâng cao 5 tiêu chuẩn quy định của trường chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 47/2012/TT-BGD&ĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia (giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể của xã, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh).

- Huy động các nguồn vốn của địa phương và nhân dân xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất nhà trường.

- Nhà trường tập trung chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học, đặc biệt từng bước tăng cường các giải pháp hiệu quả về quản lý, tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo yêu cầu chuẩn hóa.

Từ những điều kiện đã có và truyền thống của nhà trường, sự đầu tư tích cực nhiều mặt của địa phương và Phòng GD&ĐT Yên Khánh, sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò trong việc thực hiện mục tiêu duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả tốt hơn so với thời điểm được công nhận duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2012.