GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

 

      Trường THCS Gia Lập có diện tích 7.811m2 được thành lập năm 1962, nằm trên địa bàn xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Từ khi thành lập đến nay, để phù hợp với sự phát triển của xã hội, trường đã nhiều lần được đổi tên. Từ năm 1993 đến nay tên gọi là trường THCS Gia Lập.

      Qua quá trình xây dựng và trưởng thành, trường THCS Gia Lập đã có sự phát triển cả về qui mô và chất lượng giáo dục. Từ những ngày đầu mới thành lập, CSVC của nhà trường còn nghèo nàn, trang thiết bị dạy học lạc hậu, thiếu thốn, đội ngũ GV chưa đồng bộ, đến nay CSVC của nhà trường đã có 12 phòng học, 05 phòng bộ môn kiên cố với trang thiết bị đạt chuẩn, khu sân chơi, bãi tập đảm bảo việc phục vụ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định.

       Về đội ngũ: BGH nhà trường đều có trình độ trên chuẩn về chuyên môn, năng lực quản lý tốt. Nhà trường có 85,2% số GV đạt trình độ trên chuẩn, đội ngũ GV giỏi về chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có 13 GV đã đạt danh hiệu GVG cấp huyện, 03 GV đã đạt danh hiệu GVG cấp tỉnh, có 25 CB, GV, NV là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Số lượng HS có nhiều biến động, đến nay nhà trường đã có 12 lớp học ở 04 khối lớp với số lượng 471 HS. HS của trường chăm ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập, giao tiếp tốt, những năm gần đây có từ 50% trở lên HS xếp loại văn hoá khá, giỏi. Kết quả bồi dưỡng HSG hằng năm có nhiều đội tuyển đạt thứ hạng cao trong huyện, có HS giỏi cấp tỉnh.

      Nguồn tài chính luôn đảm bảo cho nhà trường hoạt động thường xuyên gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp như: lương, phụ cấp theo lương được chi trả theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, các chế độ được chi trả đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động. Nguồn kinh phí từ nguồn thu học phí được thu đúng, đủ và đảm bảo nguyên tắc tài chính. Các nguồn thu hợp pháp khác được nhà trường thu và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả góp phần hỗ trợ công tác dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

      Trong những năm vừa qua, nhà trường đã triển khai đầy đủ, có chất lượng các hoạt động của ngành, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, làm tốt công tác tham mưu, xã hội hóa giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Năm 2006 trường đạt chuẩn quốc gia, đến tháng 3/2013 được kiểm tra công nhận lại đạt chuẩn quốc gia.

Ban giám hiệu Trường THCS Gia Lập