Xếp hạng các Phòng GDĐT năm học  2012 - 2013

Xếp hạng các Phòng GDĐT năm học 2012 - 2013

Lưu ý: - Cách tính: (11)= (Toán*2+Văn*2+Anh)/5; (12)=[(4)*Max(cột 11)*125%+(5)*Max(cột 11)+(11)*(7)]/[(6)+(7)]; Chỉ tính số thí sinh dự thi đủ 3 môn thi; Không tính điểm ưu tiên, khuyến khích.
Liên kết website