A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ tiêu xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Giáo dục...

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SGD&ĐT về tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thông báo sau khi thu hồ sơ đặc cách đến hết ngày 20/8/2014, số chỉ tiêu tuyển dụng còn lại như...

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số 36/TB-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 21 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO

Chỉ tiêu xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực

thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2014 còn lại

 
   


Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-SGD&ĐT về tuyển dụng viên chức cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thông báo sau khi thu hồ sơ đặc cách đến hết ngày 20/8/2014, số chỉ tiêu tuyển dụng còn lại như sau:

Chức danh và chỉ tiêu cần tuyển:

TT

Chức danh

Số chỉ tiêu ban đầu

Số hồ sơ đặc cách đã thu

Số chỉ tiêu còn lại

1

Giáo viên dạy môn Địa lý

03

02

01

2

Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

14

03

11

3

Giáo viên dạy môn Hóa học

04

05

0

4

Giáo viên dạy môn Tin học

04

0

04

5

Nhân viên Thiết bị

05

0

05

6

Nhân viên Thư viện

07

02

05

7

Nhân viên Văn thư

04

0

04

 

Tổng cộng

41

12

30

Thời gian, địa điểm thu hồ sơ của đối tượng đại trà tiếp tục được thực hiện theo Kế hoạch Xét tuyển viên chức sự nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Ninh Bình năm 2014 với các chỉ tiêu còn lại (nêu trên)./.

Nơi nhận:

- Trang Website: ninhbinh.edu.vn;

- Lưu: VT, TCCB.H/4

K.T CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐ

(Đã ký)

Phó giám đốc Sở GD&ĐT

Đỗ Văn Thông


Nguồn: ninhbinh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website