Để các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức đủ, đúng cơ cấu và chất lượng phục vụ năm học 2012-2013 được tốt, Sở GD&ĐT Ninh Bình yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần làm tốt một số yêu cầu, nội dung công việc dưới đây: