Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2014

Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2014

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD&ĐT năm 2014 với các nội dung chủ yếu dưới đây:
Liên kết website