Các lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

Các lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm

Nội dung đề thi phải được in rõ ràng, không thiếu chữ, mất nét; tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Nếu có những chi tiết bất thường trong đề thi, hoặc có 2 đề thi trở lên, thí sinh báo ngay cho cán bộ coi thi xử lý.
Hệ thống nghiệp vụ
Liên kết website