Thứ năm, 09/07/2020 - 11:13|
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN MÔ
 • Nguyễn Văn Luận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   chuyên viên phụ trách môn Tiếng Anh và hoạt động 3
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Trung cấp
 • Mai Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách cấp Giáo dục Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Trung cấp