Thứ năm, 09/07/2020 - 11:53|
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN MÔ
 • Nguyễn Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng phụ trách cấp Giáo dục Tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Trung cấp
 • Lê Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:
   02293869587
 • Bùi Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi uỷ viên, Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Trung cấp
  • Điện thoại:
   02293869587
 • Bùi Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Trình độ chuyên môn: Đại học; trình độ chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại:
   02293869587