Thursday, 09/07/2020 - 12:02|
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO YÊN MÔ
Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT Ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học

Ngày ban hành:
14/08/2017
Ngày hiệu lực:
14/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực