Sunday, 24/03/2019 - 16:31|
Chào mừng bạn đã đến với website điện tử của Phòng Giáo Dục Yên Khánh
 • Bà Lại Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức phụ trách Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914849111
  • Email:
   duyenlai86@gmail.com
 • Ông Đỗ Văn Lập
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức phụ trách CNTT
  • Điện thoại:
   0912553692
  • Email:
   thanhlaptm@gmail.com
 • Ông Trần Ngọc Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách công tác: Tổng hợp, Thi đua - Khen thưởng, Thanh tra, Kiểm tra.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0915424177
  • Email:
   tanykn@gmail.com hoặc yk.tntan@ninhbinh.edu.vn
 • Ông Phạm Quốc Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách công tác sách thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0913441806
  • Email:
   quochungpgd@gmail.com