Monday, 23/07/2018 - 18:25|
Chào mừng bạn đã đến với website điện tử của Phòng Giáo Dục Yên Khánh
 • Ông Vũ Hoài Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ông Đỗ Xuân Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức phụ trách chuyên môn cấp tiểu học, Công tác CT-TT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Văn
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: