Sunday, 24/03/2019 - 15:39|
Chào mừng bạn đã đến với website điện tử của Phòng Giáo Dục Yên Khánh
 • Ông Đỗ Xuân Quyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức phụ trách chuyên môn cấp tiểu học, Công tác CT-TT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Văn
 • Ông Vũ Hoài Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên phụ trách chuyên môn cấp tiểu học
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm tiểu học