$result;}} ?> Ban Lãnh đạo
Sunday, 22/07/2018 - 19:05|
Chào mừng bạn đã đến với website điện tử của Phòng Giáo Dục Yên Khánh
 • Ông Phạm Tiến Dũng - Trưởng phòng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán - Cao cấp chính trị
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: