Thursday, 23/09/2021 - 19:07|
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”________ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Chủ tịch: Hồ Chí Minh
TRUYỀN THÔNG
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
1181/SGDĐT-GDTrH 21/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
1179/SGDĐT-GDTrH 20/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
577/QĐ-SGDĐT 20/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
1166/SGDĐT-CTTT 17/09/2021
1166/SGDĐT-CTTT 17/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
75/CĐGD 16/09/2021 Công đoàn GD Ninh Bình
Số: 213/KH-LN 16/09/2021 Liên ngành ĐTN-SGDĐT-SLĐTBXH
Số: 1139/SGDĐT-KHTC 15/09/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
1139/SGDĐT-KHTC 14/09/2021 Sở GD&ĐT
Các website trực thuộc

Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy tính bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên