Wednesday, 25/05/2022 - 23:26|
“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”________ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” Chủ tịch: Hồ Chí Minh
VĂN BẢN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Video tin tức
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
235/QĐ-UBND 17/03/2022 UBND TỈNH NINH BÌNH
Số: 129/QĐ-SGDĐT 16/03/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
20/HD-CĐGD 15/02/2022 Công đoàn GD Ninh Bình
16/TB-SGDĐT 11/02/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
55/SGDĐT-GDTH 12/01/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
Số: 656/UBND-GDĐT 06/05/2022 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
32/KH-UBND 17/03/2022 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
31/KH-UBND 16/03/2022 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Số 03 16/03/2022 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Số: 393/BCĐ 14/03/2022 UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Các website trực thuộc