Tuesday, 12/11/2019 - 20:27|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 • Bùi Xuân Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0888636665
 • Trần Đức Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ QLGD, Đại học Sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0974.079.696
  • Email:
   duchiepgdtp@gmail.com