Sunday, 22/07/2018 - 07:39|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 • Trịnh Thị Bích Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0915.517.216
  • Email:
   bichthuy35@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0913.741.075
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989.358.259
  • Email:
   lethuthuygdtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: