Sunday, 23/02/2020 - 19:47|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 • Lê Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0914.993.905
  • Email:
   levangdtp@gmail.com
 • Nguyễn Tử Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Sinh học
  • Điện thoại:
   0944.371.216
  • Email:
   nguyentuchung@gmail.com
 • Phạm Xuân Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Toán học
  • Điện thoại:
   0977.586.116
  • Email:
   duongpx79@gmail.com