Sunday, 22/07/2018 - 07:48|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 • Nguyễn Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0915.547.118
  • Email:
   anhnb2014@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0912.659.338
  • Email:
   tthuongtpnb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0932.227.669
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: