Chủ nhật, 19/01/2020 - 14:32|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 • Bùi Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0912.566.941
 • Phạm Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Mầm non
  • Điện thoại:
   0912180877
  • Email:
   phamthoanmn@gmail.com
 • Trần Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   01278.350.341