Thursday, 25/04/2019 - 19:04|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
 •  Ông: Bùi Quang Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ khoa học Quản lý Giáo dục
  • Điện thoại:
   0912.607.466
  • Email:
   quangvinhgdtp@gmail.com
 • Ông: Đinh Xuân Cấp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Vật Lý
  • Điện thoại:
   0917355386
  • Email:
   xuancapnv@gmail.com
 • Nguyễn Chí Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   0914.319.193
  • Email:
   chithanhgdtp@gmail.com
 • Lương Thị Thanh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sư phạm Tiểu học
  • Điện thoại:
   0912.387.080
  • Email:
   vanltt@gmail.com