Wednesday, 13/11/2019 - 03:44|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
Ngày ban hành:
30/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
(Hỏa tốc) V/v triển khai Kế hoạch, Quyết định thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường MN Thúy Sơn và Hiệu trưởng trường TH Ninh Sơn
Ngày ban hành:
11/12/2017
Ngày hiệu lực:
11/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ khen thưởng năm học 2016-2017 của UBND tỉnh
Ngày ban hành:
02/08/2017
Ngày hiệu lực:
02/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn số 07/HD-SNV tổng kết công tác thi đua khen thưởng
Ngày ban hành:
04/05/2017
Ngày hiệu lực:
04/05/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 THPT NH 2017-2018
Ngày ban hành:
14/03/2017
Ngày hiệu lực:
14/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QĐ công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016
Ngày ban hành:
09/01/2017
Ngày hiệu lực:
09/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Vv thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kì
Ngày ban hành:
19/12/2016
Ngày hiệu lực:
19/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TB lịch họp Hiệu trưởng tháng 6/2016
Ngày ban hành:
03/06/2016
Ngày hiệu lực:
03/06/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực