Sunday, 23/02/2020 - 21:51|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP NINH BÌNH
Ngày ban hành:
29/12/2017
Ngày hiệu lực:
29/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
26/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Bình  khóa XV

Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho cán bộ, nhà giáo, đoàn viên và người lao động trong Công đoàn cơ sở các trường học

Ngày ban hành:
21/12/2017
Ngày hiệu lực:
21/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực