Monday, 25/03/2019 - 12:57|
Chào mừng Quý vị đã đến với Website thông tin của Phòng GD-ĐT huyện Nho Quan
Danh sách gồm 13 hội viên
 • Hoàng Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
   Nơi ở hiện nay: Thị Trấn Nho Quan - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình
   Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng phòng 
   Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
   Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học sư phạm chuyên ngành GDMN
   Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Trần Trọng An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
   Nơi ở hiện nay: xã Đồng Phong - huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình
   Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng phòng 
   Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
   Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học sư phạm
   Lý luận chính trị: Trung cấp

 • Trần Văn Viện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quê quán: xã Gia Lạc - huyện Gia Viễn - tỉnh Ninh Bình
   Nơi ở hiện nay: Thị trấn Nho Quan – huyện Nho Quan - tỉnh Ninh Bình
   Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó Trưởng phòng
   Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10
   Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học
   Lý luận chính trị: Trung cấp

STT Tên hội viên Chuyên ngành