Thứ bảy, 16/01/2021 - 01:41|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
 • Đinh Thị Bích Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ Chuyên ngành: Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0913.051.179; 0912.777.466
  • Email:
   dinhhue1179@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0916.864.474
  • Email:
   hl.nthminh@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm
  • Điện thoại:
   0915.302.625
  • Email:
   hl.nvthien@gmail.com