Thứ ba, 26/01/2021 - 12:26|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
 • Nguyễn Tiến Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công tác TCCB; Kiểm tra; Bảo hiểm xã hội- Y tế, Chủ tịch Công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0915.834.393
  • Email:
   hl.ntluc@ninhbinh.edu.vn
 • Phạm Hùng Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ứng dụng CNTT, Tin học - Ngoại ngữ; KT&KĐCLGD, Phụ trách môn Hóa- Sinh
  • Điện thoại:
   0918.138.083 - 0983.003.428
  • Email:
   hl.phthien@ninhbinh.edu.vn
 • Đinh Công Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công tác Thi đua, Khen thưởng; Văn phòng
  • Điện thoại:
   0943.483.107
  • Email:
   dinhcongduc030@gmail.com
 • Tạ Hữu Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn ngành
  • Điện thoại:
   0947.723.509
  • Email:
   tinhgdth@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Hữu Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS: Những môn KHTN, GDTX
  • Điện thoại:
   01676.444.751
  • Email:
   nguyendu1177@gmail.com
 • Đinh Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn Tiểu học- Những môn KHTN
  • Điện thoại:
   0915518047
  • Email:
   thaonb79@yahoo.com.vn
 • Lê Thị Hải Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công tác tài vụ; CSVC; Thiết bị thư viện
  • Điện thoại:
   0978.923.334
  • Email:
   haiyen1010@gmail.com
 • Nguyễn Minh Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên môn THCS- những môn KHXH; công tác HSSV; Thiết bị - thư viện
  • Điện thoại:
   0978.253.688
  • Email:
   khuenguyen688@gmail.com
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ
  • Điện thoại:
   01694669273
  • Email:
   thuhien141179@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thuý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01248319992
  • Email:
   thuy75hl@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Chang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên phục vụ; Hỗ trợ thêm CTVP
  • Điện thoại:
   0986.535.119
  • Email:
   ctw119@gmail.com