Thứ tư, 08/12/2021 - 19:43|
Chào mừng Quý vị đã đến với Website thông tin của Phòng GD-ĐT huyện Hoa Lư
Danh sách gồm 11 hội viên
 • Đinh Thị Bích Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Huyện ủy viên; Bí thư chi bộ; Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoa Lư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Ngữ Văn; Thạc sỹ Chuyên ngành: Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0913.051.179
  • Email:
   dinhhue1179@gmail.com
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Ngữ Văn. Tiến sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0914.336.237
  • Email:
   ngocngaknb@gmail.com
 • Nguyễn Tiến Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Ngữ Văn. Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0915.834.393
  • Email:
   hl.ntluc@ninhbinh.edu.vn
 • Nguyễn Hữu Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Toán
  • Điện thoại:
   0919.514.227
  • Email:
   nguyendu1177@gmail.com
 • Trịnh Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0981339198
 • Tạ Hữu Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Tiểu học
  • Điện thoại:
   0947.723.509
  • Email:
   tinhgdth@yahoo.com.vn
 • Đinh Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Tiểu học. Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0915.518.047
  • Email:
   thaonb79@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành: Mầm non. Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0394.669.273
  • Email:
   thuhien141179@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Chang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học KHXH&NV - Chuyên ngành Quản lý giáo dục. Thạc sỹ quản lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0949.358.885
  • Email:
   phamchang86@gmail.com
 • Lê Thị Mỹ Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm - Chuyên ngành Mĩ thuật
  • Điện thoại:
   0946.766.135
  • Email:
   quynhbau179@gmail.com
 • Đinh Thế Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ Phòng GD&ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm- Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học; Trung cấp lý luận chính trị
  • Điện thoại:
   0975963225
  • Email:
   dinhthe.a@gmail.com
STT Tên hội viên Chuyên ngành