Monday, 25/03/2019 - 13:07|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Văn bản liên quan

V/v: thực hiện công tác đảm bảo an

ninh trật tự, an toàn trường học; đảm bảo trật tự giao thông chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018

Ngày ban hành:
22/06/2018
Ngày hiệu lực:
22/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực