Monday, 25/03/2019 - 12:44|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Văn bản liên quan

Về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành:
14/06/2018
Ngày hiệu lực:
14/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
09/06/2018
Ngày hiệu lực:
09/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo thống kê chứng chỉ

nghiệp vụ sư phạm của giáo viên

Ngày ban hành:
09/06/2018
Ngày hiệu lực:
09/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực