Monday, 25/03/2019 - 12:46|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Lựa chọn, giới thiệu tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng vể công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
25/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Tổ chức hoạt động hè; tăng cường phòng tránh tai nạn đuối nước học sinh và quản lý học sinh trong dịp hè 2018

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
25/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực