Monday, 25/03/2019 - 12:29|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Văn bản liên quan

V/v báo cáo thống kê chứng chỉ

nghiệp vụ sư phạm của giáo viên

Ngày ban hành:
09/06/2018
Ngày hiệu lực:
09/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v việc rà soát, thống kê số lượng giáo viên nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng thâm niên nhà giáo trong lương hưu

Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
08/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
08/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triển khai thu thập cơ sở dữ liệu về học sinh cho cơ sở dữ liệu Ngành

Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực