Monday, 23/07/2018 - 22:05|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT HUYỆN HOA LƯ
Ngày ban hành:
23/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019

Ngày ban hành:
11/07/2018
Ngày hiệu lực:
11/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa nắng nóng năm 2018

Ngày ban hành:
05/07/2018
Ngày hiệu lực:
05/07/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực