cho $result;}} ?> Về việc kiểm tra, sát hạch truyển dụng viên chức
Thursday, 21/02/2019 - 08:11|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄN
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
17/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực