Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Văn Phương, Huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình
 • Bùi Thị Chinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0392266728
  • Email:
   chinhbuimnnhoquan72@gmail.com
 • Đinh Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0945363776
  • Email:
   tuanhien315@gmail.com
 • Vũ Bùi Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0962683686
  • Email:
   thanhhai.mnvp@gmail.com
 • Bùi Văn Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Email:
   vantruong.nbinh@gmail.com
 • Đinh Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Mẫu giáo