Trường MN Văn Phong với diện tích 2 078m . Có 2 khu nhà 3 khu nhà 2 tầng là khu A, khu B, khu C trong đó: Khu A là khu Hiệu bộ với 6 phòng chức năng và 2 phòng vệ sinh: khu B & C mỗi khu có 4 phòng học có vệ sinh trong nhà. Tất cả các phòng học và khu phòng hiệu bộ được lắp đặt bị các trang thiết bị hiện đại phù hợp với chức năng của từng phòng, đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.