Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
 • Đinh Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0915995360
 • Đào Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0366622888
  • Email:
   maidungnb82@gmail.com
 • Đặng Thị Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0988100662
 • Tạ Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0941480134
  • Email:
   tathuhien1255@gmail.com