Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Thị Trấn Thiên Tôn, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
 • Lê Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0919673475
  • Email:
   lettam1966@gmail.com
 • Lê Thị Bích Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0834100256
  • Email:
   trungthao71@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0916689135
  • Email:
   nguyenhuong691985@gmail.com